آموزش طراحی ناخن – ۱

این طرح به قلبی معروفه و همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنید دارای چند مرحله ی مختصر و ساده است.

آموزش طراحی ناخن – ۱ - تصویر 1

برای این مدل کافیست از دوقالب استفاده کنید…

آموزش طراحی ناخن – ۱ - تصویر 2

امتیاز شما به این مطلب :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه