از قدیم گفته اند که...

از قدیم گفته اند که...,
۱ ) ... دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.
۲) ... هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.
۳) ... اگر کسی تو را آنطور که تو می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
۴) ... دوست واقعی تو کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
۵) ... بدترین شکل دلتنگی برای هر کس آنست که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید.
۶) ... هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.
۷) ... تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد همه دنیا هستی.
۸) ... هرگز وقت خودت را با کسی که حاضر نیست وقت اش را با تو بگذراند مگذران.
۹) ... شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را. بدین ترتیب وقتی یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.
۱۰) ... به چیزی که گذشت غم مخور، اما به چیزی که پس از آن خواهد آمد لبخند بزن.
۱۱) ... همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ولی با این حال همواره به دیگران اعتماد کن. فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.
۱۲) ... خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی، قبل از اینکه شخص دیگری را بشناسی و توقع داشته باشی که او تو را بشناسد.
۱۳) ... زیاده از حد، خود را تحت فشار مگذار. بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که توقع نداری.
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه