اصول دوست پیدا کردن به روایت این جانب!

اصول دوست پیدا کردن به روایت این جانب!,
می خواهید یک دوست خوب پیدا کنید خب اینکه کاری ندارد. خیلی ساده است. یک نفر را می بینید که تنها یک گوشه ایستاده است و به بقیه بچه ها نگاه می کند. می روید کنارش می ایستید و سر حرف را با او باز می کنید مثلاً اسمش را می پرسید. بعد می گویید به به چه اسم قشنگی و بعد خوراکی تان را با او قسمت می کنید.
یک راه دیگر هم هست. می روید کنار او می نشینید، خوراکی تان را با او قسمت می کنید و مشق هایش را می نویسید. اگر خوراکی بقیه دوستانتان را هم با او قسمت کنید قطعاً با شما دوست خواهد شد.برای حفظ دوستی کافی است همیشه خوراکی هایتان را با او نصف کنید و مشق هایش را بنویسید.
خیلی وقت است که تنهایی اینجا ایستاده ام. کسی نمی خواهد با من دوست شود
منبع : روزنامه ایران


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه