اندکی تأمل

اندکی تأمل,
بیش‌تر ما با کلماتی از قبیل مهارت‌های زندگی آشنا هستیم یا حداقل آن را شنیده‌ایم. یکی از مهارت‌های زندگی که شاید بیش‌تر ما ادعای داشتن آن را داریم، قاطعیت است. قاطعیت و مهارت نه گفتن از لازمه های زندگی فردی و اجتماعی است.
نه گفتن یک مهارت است و به دو بخش نه گفتن به خود و دیگران تقسیم می‌شود. اما قاطعیت و نه‌گفتن در نگاه اول، بویی از تحکم و خشم را به‌دنبال دارد، اما واقعیت این است که نه گفتن ساده یک ترجیح است و نباید بیش از اندازه‌ی واقعی برای آن معنی و مفهوم قائل شد، اما به هر حال با فراگیری قاطعیت می توانیم به بسیاری از خواسته‌های معقول موجود در ذهنمان جامه‌ی عمل بپوشانیم. می‌توانیم با نه‌گفتن به هزاران خواسته‌ی ناروا که هرروز، هرکدام از ما با آن روبه‌رو هستیم، زندگی رضایتمندانه‌ای برای خود رقم بزنیم. می‌توانیم با فراگیری حقوق خود و دیگران، هریک را در جای خود ادا کنیم. و درنهایت با قاطعیت می توانیم آرامش را که همان گمشده‌ی زندگی امروز آدمی است، تا حدودی پیدا کنیم. پس همین لحظه، زمان خوبی است که نه گفتن را با هم تمرین کنیم.
منبع : سایت کانون قلم


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه