اولش سخته!!!

اولش سخته!!!,
روزی شیوانا به عیادت یکی از دوستانش که بیمار بود رفت و جویای حال او شد. فرزندان بیمار گفتند که طبق تجویز طبیب او باید هر روز یک ظرف جوشانده تلخ به همراه چندین شربت شیرین بخورد و او همیشه با شربت شیرین شروع می کند و بعد وقتی نوبت جوشانده تلخ می رسد آنقدر تاخیر می کند که وقت دارو می گذردو تازه هنگام نوشیدن هم بخش زیادی از آن را پس می زند. به همین خاطر چند هفته است که بیماری اش خوب نشده است.
شیوانا تبسمی کرد و نظر دوستش را در این مورد پرسید. دوستش گفت: «شربتی که این ها می گویند خودش به تلخی زهر است و تصور کن که جوشانده چقدر می تواند تلخ باشد. نوشیدن این جوشانده ها هر روز برای من مایه عذاب شده و طبیب هم اصرار دارد که درمان من در این جوشانده ها نهفته است. به نظر تو چه کنم؟!»
شیوانا سری تکان داد و گفت: «همیشه صبح که از خواب برمی خیزی، فرقی نمی کند که بیمار باشی یا سالم! ابتدا کار های آن روز را بر طبق اولویت و سختی دسته بندی کن وهمیشه سعی کن سخت ترین کار را اول انجام دهی. به این ترتیب دیگر بار سنگینی آن را تمام روز با خودت حمل نمی کنی!»

http://www.shivana۲۰۰۶.blogfa.com/۸۵۰۴.aspx
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه