این مرد برای اولین بار توانست با بالن در زیر زمین پرواز کند و از این حفره زیبا خارج شود.

عصرایران: این مرد برای اولین بار توانست با بالن در زیر زمین پرواز کند و از این حفره زیبا خارج شود.

اولین تجربه پرواز در زیر زمین +عکس

اولین تجربه پرواز در زیر زمین +عکس

اولین تجربه پرواز در زیر زمین +عکس

اولین تجربه پرواز در زیر زمین +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه