این گربه 13 کیلویی، با وجود آنکه با یک رژیم سخت حدود 5 کیلو وزن کم می کند، سرانجام بر اثر ایست قلبی می میرد.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها: «کینگ لئو»، این گربه سنگین وزن را در گوشه خیابانی در «تنسی» پیدا کردند و «لاتیشا لامپلی»، (یک خانم 34 ساله)، سرپرستی او را به عهده می گیرد. او یک تکنسین دامپزشکی است. این گربه 13 کیلویی، با وجود آنکه با یک رژیم سخت حدود 5 کیلو وزن کم می کند، سرانجام بر اثر ایست قلبی می میرد. لاتیشا، این گربه چاق را در ساعات پایانی عمرش به بیمارستان می برد اما پزشکان از درمان او عاجز می مانند.

ایست قلبی یک گربه خپل
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه