فرانسیسکو فراگومنی و کریس لیمبریک، دو دوست همکار- به تازگی تصمیم گرفتند که تعدادی از تابلو های کلاسیک را بازسازی کنند، البته نه به صورت کپی‌کاری دقیق یا ایجاد آثاری مدرن با الهام از آنها، بلکه با سبک و سیاق مفرح خودشان.

یک پزشک: فرانسیسکو فراگومنی و کریس لیمبریک، دو دوست همکار- به تازگی تصمیم گرفتند که تعدادی از تابلو های کلاسیک را بازسازی کنند، البته نه به صورت کپی‌کاری دقیق یا ایجاد آثاری مدرن با الهام از آنها، بلکه با سبک و سیاق مفرح خودشان.

مرور کارهای آنها و مقایسه آنها با اصل اثر، بسیار جالب است، به خصوص اگر بدانید آنها فقط با استفاده از چیزهایی که در دفتر کارشان پیدا می‌شد، این کار را انجام دادند. (این هم اینستاگرام این پروژه)

مونالیزا:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

مردی با دستار:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

بانو و تک‌شاخ:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

گیتاریست پیر:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

دختری با گوشواره مروارید:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

رقصنده‌های باله:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

فرزند بشر:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

خلقت آدم:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

داوود با سر جالوت:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!

ناپلئون در حال گذر از کوه آلپ:
بازسازی مشهورترین تابلو های کلاسیک در یک پروژه مفرح دو نفری!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه