برای نیل به حقیقت جویای چیزی ورای نشانه‌های ظاهری باشید

برای نیل به حقیقت جویای چیزی ورای نشانه‌های ظاهری باشید,
حقایق مانند خط تصویری هیروگلیف مصریان است. آیا هرگز به خصلت متناقض این علایم توجه کرده‌اید؟ به ظاهرشان که نگاه می‌کنیم، نیم‌رخ‌های روشن خود را با خودنمایی هرچه تمام‌تر به ما نشان می‌دهند، اما این ظاهر قضیه است؛ روشنی هم وسیله‌ای برای منتقل کردن رمزی به ماست. پس در واقع به جای آنکه ذهنمان را روشن کنند سردرگمش می‌سازند.
خط تصویری به ما می‌گوید:« مرا به روشنی می‌بینید؟ بسیار خوب. باید بگویم آنچه از من می‌بینید وجود راستین من نیست. من صرفا اینجا هستم تا به شما هشدار بدهم که واقعیت جوهری و ذاتی خودم نیستم؛ واقعیت و معنای من در ورای من قرار دارد و به وسیله خود من پنهان مانده است.
برای رسیدن به آن واقعیت لازم نیست تمامی ‌توجهتان را به من معطوف دارید و مرا به جای واقعیت بگیرید، برعکس، من به تفسیر نیاز دارم، تفسیرم کنید؛ یعنی برای نیل به معنای راستین و باطنی این خط مقدس باید جویای چیزی باشید ورای آن نشانه‌های ظاهری که خط به شما نشان می‌دهد.»
منبع : خبرگزاری ایسنا


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه