بلند پرواز نباشد

بلند پرواز نباشد,
بسیاری افراد در رشته هایی که هیچ نقطه اشتراکی بابا روحیاتشان ندارند ، مشغول به کار می شوند ، اما پس از چندی آن کار را رها می کنند و به دنبال کار دیگری می کردند . به همین دلیل احساس یاس و نارضایتی می کنند .
کارشناسان هشدار می دهند که همواره موانع و مشکلاتی نیز در سر راه شما وجود دارد ، پس ناامید نشوید و اولین پاسخ رد را به منطله شکست تلقی نکنید . وقتی مشغول کار شدید نیز با تلاش و جدیت کار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید .
هیچ کس در نخستین ماه از کار خود به تمام اهدافش نرسیده است . پس بلند پروازی سودی ندارد . باید از پایین شروع کنید تا بتدریج با افزایش مهارت و تجربه به مدارج بهتری برسید .
در نظر داشته باشید که محیط کار با منزل متفاوت است . اگر در منزل اعضای خانواده با شما کنار می آیند انتظار نداشته باشید که در محل کار نیز همان طور باشد . این شما هستید که باید خود را با شرایط محیط کار و رفتار دیگران وفق دهید . اگر غیر از این باشد ، قادر به کار کردن موثر نخواهید بود و احساس سرخوردگی خواهید کرد .
اگر خواهان ترقی هستید فقط کاری را که از شما خواسته بشده انجام ندهید ، بلکه با استفاده از امکانات موجود به بهتر کردن کار بیندیشید . در این راه از خلاقیت و قوه ابتکار خود نیز استفاده کنید .
همواره به کاری که قبول کرده اید متعهد باشید و از قوانین نیز تخطی نکنید . براساس یک تحقیق ملی در امریکا بیشتر افراد به دلیل پایین آمدن تعهد کاری پزشکان در این کشور و اشتباهاتی که انجام می دهند نگران بوده و خواهان راه حل قانونی برای جلوگیری از فعالیت افراد بی توجه هستند .
منبع : شمیم


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه