به جای تعقیب کردن چیزی روی جذب آن متمرکز شوید

به جای تعقیب کردن چیزی روی جذب آن متمرکز شوید,
وقتی چیزی را تعقیب می‌کنی، بدان معناست که آن چیز دارد از تو دور می‌شود. پس چگونه انتظار داری به چیزی برسی که دائم دارد از تو می‌گریزد!؟
از این به بعد به جای این‌که مستقیما چیزی را تعقیب کنی سعی کن آن را به سمت خودت جذب کنی.
وقتی چیزی را تعقیب می‌کنی تمام تمرکز و توجهت را روی آن چیز می‌گذاری، حال این چیز می‌خواهد پول باشد یا شغل یا برقراری ارتباط با شخصی دیگر یا هر چیز دیگر و این می‌تواند فوق‌العاده وحشتناک و دل سردکننده باشد، چراکه تو روی چیزی متمرکز شده‌ای که خارج از توست و روی آن کنترل بسیار کمی داری.
اما بر عکس وقتی به جای تعقیب کردن و منت کشیدن، روی جذب آن چیز متمرکز می‌شوی، تصویر کاملا دگرگون می‌شود.
نیروی تمرکزت متوجه نیروی درونی‌ات می‌شود. یعنی همان موضوعاتی که تقریبا به صورت کامل تحت کنترل تو هستند.
منبع : خبرگزاری ایسنا


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه