به نشانه ها توجه کن!

به نشانه ها توجه کن!,
● "یاد بگیر که تصویر آینده را پیشاپیش ببینی! "
ساعت یازدهم !
آیا هرگز در زندگی برایتان اتفاق افتاده که درست در هنگامی که می خواستید از تلاش هایتان نتیجه ای بگیرید با مانعی روبه رو شده و از هدفی که در پیش رو داشتید دور گشته و هیولای شکست را رودرروی خود یافته اید ؟! یا این که برعکس ،زمانی که از همه جا سلب امید کرده بودید ناگاه از ظلمات مشکلات نوری تابیدن گرفته و توانسته باشید راهی به بیرون باز کنید؟
گاهی سرگذشت قهرمانانی را می خوانیم که برای رسیدن به مقام قهرمانی مرارت ها و سختی های بسیاری را تحمل می کنند و پستی وبلندی های زیادی را طی می نمایند تا سرانجام به مقصود نهایی خود می رسند .شاید در این بین به کسانی هم برخورد کرده باشید که برخلاف این نظریه که در زندگی برای رسیدن به هدف باید تلاش وکوشش کرد،عقیده ای کاملا متفاوت دارند و چنان صحبت می کنند که گویی بر بالای ابرها زندگی می کنند . ولی قاعده ای در زندگی وجود دارد که آن را *ساعت یازدهم* می نامند و آن زمانی است که به نظر سردترین و تاریک ترین ساعات پیش از نیمه شب می آیند، لیکن اگر بتوان لحظات سرد و تاریک آن رااز سر گذراند سرانجام روشنی سحر از راه می رسد.
آری ، اگر هرکس بتواند ساعت یازدهم خود ، یعنی ساعات سرد و تیره زندگی خودرا پشت سر بگذارد پاداش مقاومت، صبر و شکیبایی خودرا خواهد گرفت . در حقیقت ،دنیا مارا در بوته آزمایش قرار می دهدتا بداند ما تا چه اندازه در نیل به هدف و مقصودمان پابرجا و راسخ هستیم .
● فقط کافی است اندکی پشتکار و مقاومت نشان دهیم.
هربار که بتوانیم به درک این نکته نایل شویم که چه اتفاقی دارد روی می دهد ،در آن حال یک گام به پیش نهاده ایم .هنگامی که اوضاع تیره و تار ونومید کننده به نظر می رسد می توانیم به خود بگوییم :
پس همه چیز دارد خراب می شود و تمام تلاش های من دارد به باد می رود.
اما درست در همین لحظه است که ما بایستی اطمینان و اعتماد بیشتری در خود احساس کنیم و در واقع قبل از اقدام به هرکار مفید و با ارزشی ،خویشتن را به نحوی محک بزنیم.اگر در واقعیت عملا به مفهوم ساعت یازدهم پی ببریم و مقابله با هر مشکل را جزء لاینفک زندگی به شمار آوریم نه از میدان زندگی بیرون خواهیم رفت و نه دست از مبارزه برخواهیم داشت.

http://f۱۰.blogsky.com/۱۳۸۷/۰۴/
منبع : مطالب ارسال شده


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه