به گفته‌ات عمل کن !

به گفته‌ات عمل کن !,
هیچ چیز به اندازه حرف بدون عمل، موجب پسرفت و نابودکننده اشتیاق نیست.
نکته مهم این است که چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی حرفه‌ای خود، فکرتان را روی آنچه می‌گویید، متمرکز کنید و خود را ملزم به انجام آن بدانید.
فرض کنید که برای خرید یک اتومبیل دست دوم به نمایشگاه اتومبیل رفته‌اید.
فروشنده به شما اتومبیلی نشان می‌دهد که عقربه کیلومتر شمار آن یازده هزار و دویست کیلومتر کارکرد را نشان می‌دهد.
این اتومبیل پنج سال کار کرده است. شما با خود فکر می‌کنید که این اتومبیل قاعدتاً باید هفده هزار کیلومتر کار کرده باشد، اما فروشنده به شما اطمینان می‌دهد که فقط یازده هزار و دویست کیلومتر کار کرده و صاحب آن یک خانم مسن ظریف اندام بوده که به ندرت با آن رانندگی می‌کرده است.
● آیا شما حرف فروشنده را باور می‌کنید؟
احتمالاً تمام داستان‌هایی را که در مورد اتومبیل فروش‌های نادرست و متقلب شنیده‌اید، در ذهن خود مرور می‌کنید و حرف فروشنده را باور نمی‌کنید.
در واقع فروشنده‌های اتومبیل دست دوم فاقد پیش‌نیاز اصلی یک ارتباط مثبت هستند و آن اعتبار است.
برای ایجاد یک ارتباط متقابل، وقتی می‌توانیم به حرف‌های دیگران گوش کنیم و به آنها اعتماد کنیم که آنها حقیقت را به ما بگویند.
همین قانون شامل خانواده و شغل‌تان هم می‌شود. شما نمی‌توانید نقض عهد کنید و انتظار داشته باشید که اعتبارتان هم حفظ شود، حتی اگر نیت‌تان خیر باشد.
یادتان باشد که اعتبار مثل کف کشتی است.
اگر کف کشتی سوراخ باشد، کوچک و بزرگش فرقی نمی‌کند، عاقبت غرق خواهید شد.
تفاوت میان آنهایی که روابط شخصی توأم با شادی دارند و آنهایی که روابط شادی ندارند، مربوط به اختلاقی که با دیگران دارند، نیست.
در حقیقت میزان اختلافات در هر دو گروه یکسان است. احساس تعهد در انجام توافق‌های میان طرفین است که به موفقیت روابط کمک می‌کند و تا ۲۳ درصد به میزان شادی کسانی که در آن رابطه سهیم‌اند، می‌افزاید.
منبع : روزنامه اطلاعات


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه