تعدادی از عکاسان روش جالب و قابل ستایشی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر نوزادان خود پیدا کرده اند: آنها را در جای خالی کیف دوربینشان که در آن تجهیزات باارزش خود را برای عکاسی حمل می کنند، قرار دادند!

وب سایت لاپلاس: تعدادی از عکاسان روش جالب و قابل ستایشی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر نوزادان خود پیدا کرده اند: آنها را در جای خالی کیف دوربینشان که در آن تجهیزات باارزش  خود را برای عکاسی حمل می کنند، قرار دادند! کمی عجیب است اما همان طور که در تصاویر می بینید این کوله پشتی های تقسیم بندی شده، محافظ و نرم هستند و تختخواب موقتی خوبی برای بچه ها به حساب می آیند.

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟

عکاسان نوزادانشان را کجا نگه می دارند؟
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه