تاکسیدرمی هنر خشک کردن جسد حیوانات و مجسمه سازی از پیکر آنها است که یکی از باستانی ترین ریشه های هنرهای تجسمی به شمار می رود. البته این کار نیاز به دقت و مهارت بالایی می باشد تا مجسمه از شکل و قیافه در نیاید!

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
برترین ها: تاکسیدرمی هنر خشک کردن جسد حیوانات و مجسمه سازی از پیکر آنها است که یکی از باستانی ترین ریشه های هنرهای تجسمی به شمار می رود. البته این کار نیاز به دقت و مهارت بالایی می باشد تا مجسمه از شکل و قیافه در نیاید!

تاکسیدرمی ناشیانه! +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه