ترین های کلمات

ترین های کلمات,
سالم ترین کلمه «سلامتی» است، به آن اهمیت بده. اصلی ترین کلمه «اعتماد» است، به آن اعتماد کن. دوستانه ترین کلمه «رفاقت» است، از آن سو»استفاده نکن. زیباترین کلمه «راستی» است، با آن روراست باش. زشت ترین کلمه «تمسخر» است، دوست داری با تو چنین شود؟ موقر ترین کلمه «احترام» است، برایش ارزش قایل شو. آرام ترین کلمه «آرامش» است، به آن برس. عاقلانه ترین کلمه «احتیاط» است، حواست را جمع کن. سخت ترین کلمه «غیرممکن» است، وجود ندارد. مخرب ترین کلمه «شتابزدگی» است، مواظب پل های پشت سرت باش. رسا ترین کلمه «وفاداری» است، بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است. محرک ترین کلمه «هدفمندی» است، زندگی بدون آن پوچ است و هدفمند ترین کلمه «موفقیت» است، پس پیش به سوی آن.
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه