اگر فکر می کنید زمستان و سرما به شهرتان آمده، با تماشای تصاویری از سردترین روستای زمین حتما نظرتان تغییر خواهد کرد.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: اگر فکر می کنید زمستان و سرما به شهرتان آمده، با تماشای تصاویری از سردترین روستای زمین حتما نظرتان تغییر خواهد کرد. این روستا در ماه ژانویه با متوسط دمای منفی 50 درجه سانتی گراد، رکورد سردترین منطقه مسکونی دنیا را دارد. «Amos Chapple»، این عکاس نیوزیلندی (ساکن شرق روسیه) تصمیم می گیرد که سفری دو روزه به «اویمیاکن»، سردترین منظقه مسکونی دنیا داشته باشد و از زندگی روزمره مردم این روستا عکاسی کند.

عکاس می گوید: «کمی بعد از پا گذاشتنم به این روستا، با دمای منفی 52 درجه، بزاق دهانم چنان یخ زده بود که حس کردم ممکن است با تیزی اش لب هایم را زخمی کند».

عکاس بخاطر می آورد که سخت ترین چیز خود سرما نبود، بلکه حلقه های زوم و فوکوس لنز دوربینش بود که کم کم در حال یخ زدن بود.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

بازار مرکزی پر از ماهی و گوشت در «یاکوتسک» ، زیرا محصولات دیگری در آنجا ندارند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

ریشه اصلی «جاده استخوان ها» در «اویمیاکن» است.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

حتی روی تابلوی این روستا نوشته شده: «اویمیاکن، قطب سرما»

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

زنی که از کنار خانه یخ زده در مرکز روستا عبور می کند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

تارهای ضخیم خز، این جانوران را گرم نگه می دارد.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

اکثر دستشویی ها بیرون از خانه ساخته می شوند. زیرا زمین یخ زده، لوله کشی های داخل خانه را غیر ممکن می کند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

کشاورز بومی گاو هایش را در طویله نگه می دارد که در طول شب یخ نزنند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

تنها فروشگاهی که مایحتاج افراد این روستا را فراهم می کند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

ماشین ها باید حتما در یک پارکینگ گرم نگهداری شوند، زیرا ماشین های بیرون از خانه اگر ساعتی خاموش باشند، دیگر استارت نمی خورند.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)

زغال سنگی که روستا را گرم نگه می دارد.

سردترین منطقه مسکونی دنیا (عکس ها در شبکه خرمی، فولدر sareh)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه