دیلی میل می نویسد توله خرسی در سیبری از بیرون آمدن از لانه اش می ترسیده برای همین مادرش او را به زور بیرون آورده است. اگر این طور باشد، زور نه فقط بد نیست؛ بلکه گاهی اعمالش ضروری هم هست. البته یادتان باشد: فقط در بعضی موارد!

روزگارنو: ظاهرا چوب معلم فقط مال دنیای ما آدم ها نیست؛ لااقل گزارشگر دیلی میل این گونه فکر می کند!

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 1

به گزارش دیلی میل، توله خرسی در سیبری از بیرون آمدن از لانه اش می ترسیده برای همین مادرش او را به زور بیرون آورده است. اگر این طور باشد، زور نه فقط بد نیست؛ بلکه گاهی اعمالش ضروری هم هست. البته یادتان باشد: فقط در بعضی موارد!

در هر صورت، بهتر است که عکس ها را ببینید و خودتان قضاوت کنید:

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 2

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 3

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 4

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 5

تصاویر: خرس گنده در حال بچه داری! - تصویر 6
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه