هرساله با آغاز بهار ،کوکنهوف (Keukenhof) ملقب به باغ اروپا در هلند به مدت ۲ ماه بازگشایی می شود و در آن هزاران لاله رنگی از انواع مختلف به نمایش در می آید.

ایرنا: هرساله با آغاز بهار ،کوکنهوف (Keukenhof) ملقب به باغ اروپا در هلند به مدت ۲ ماه بازگشایی می شود و در آن هزاران لاله رنگی از انواع مختلف به نمایش در می آید.

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 1

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 2

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 3

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 4

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 5

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 6

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 7

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 8

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 9

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 10

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 11

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 12

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 13

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 14

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 15

تصاویر: کوکنهوف بهاری 2014 هلند - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه