این تصاویر سه بعدی که روی شن های ساحلی نقش بسته اند توسط دیوید رندو و کانستانزا نایتینگل و جیمی هارکینز خلق شده اند.

تاپ ناپ: این تصاویر سه بعدی که روی شن های ساحلی نقش بسته اند توسط دیوید رندو و کانستانزا نایتینگل و جیمی هارکینز خلق شده اند. این تیم که نامش 3DSD است مناطق مختلف ساحل را با تصاویر سه بعدی تزئیین کرده اند که به نظر کاملا طبیعی و برجسته میرسد.

تصویر سازی های برجسته روی شن +عکس
تصویر سازی های برجسته روی شن +عکس

تصویر سازی های برجسته روی شن +عکس
تصویر سازی های برجسته روی شن +عکس

تصویر سازی های برجسته روی شن +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه