تقویت اراده در سه روز

در طول مدت سه یا چهار روز، چند لحظه آرامش و استراحت که صرف تفکر خواهید کرد، برای خود درنظر بگیرید. بهتر است این لحظات شامل ساعات اول روز، صبح ها باشد. در سکوت اتاق یا اداره خود، در کمال صحت و بدون چون و چرا خود را امتحان کنید. ترازنامه و بیلان وضعیت روحی خود را تنظیم کنید. سعی کنید خودتان را به شخص خودتان آنطور که می خواهید معرفی کنید. خود را به صورت فردی مصمم، آرام، باپشتکار و کاملا مسلط بر خود تصور کنید. هر روز چندین بار ۲۰ یا ۳۰ بار پشت سر هم تکرار کنید: «کسب نیروی اراده آهنین برای من آسان است من بطور منظم اراده ام را تقویت می کنم در نتیجه چنان محکم و استوار می شود که هیچ نمی تواند آن را متزلزل کند. آنچه را که به نظرم انجام دادنی است انجام می دهم، هیچ قدرتی نمی تواند مرا از آن باز دارد.»
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه