تلاوت قرآن کریم مصداق واقعی ذکر الهی

بی‌تردید یکی از عنایت‌هایی که خداوند متعال شامل بندگان خاص خود می کند، مداومت بر ذکر خداوند در همه حال است و از جمله اموری که مصداق ذکر الهی است، قرائت و اموزش قرآن کریم است که از دیرباز قاریان و معلمان از جایگاه متمایزی در جامعه اسلامی برخوردار بوده‌اند.

بی‌تردید یک قاری و معلم قرآن برای رسیدن به جایگاه والای معنوی و دنیوی قرائت و تعلیم قرآن، نیازمند ویژگی‌ها و اوصاف شخصی، علمی و تعلیمی است.

سلامت عقیده و صحت اعتقاد نسبت به قرآن و اسلام، از خصوصیت‌های ذاتی یک قاری و معلم قرآن است، بدون این خصوصیت انگیزه‌ای برای پرداختن به قرائت و آموزش آن برای حفاظت و صیانت از قرآن به عنوان رکن نخستین و زیربنای دین مبین اسلام در فرد وجود نخواهد داشت و سلوک فردی و جمعی فرد، متاثر از قرآن و سنت نخواهد بود و قران به عنوان کتاب هدایت، ارشاد شناخته نخواهد شد و قرائت قرآن و تعلیم قرآن صرفاً به مثابه شغلی از مشاغل دنیوی و منفک از تاثیر‌گذاری‌های شخصیتی و اجتماعی خواهد بود.

این گزارش حاکیست: اخلاص در عمل، سنگینی زحماتی که آدمی در راه آموختن قرائت و رسیدن به مقام یک قاری و رنج سالیان دراز تعلیم قرآن را کسب کرده، بلکه رغبت آدمی را به این زحمات دو چندان می‌کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه