جاده " 13 قهرمان " که در چین در گوا لیانگ واقع شده است بی شک جز خطرناک ترین جاده های جهان به حساب می آید.

تاپ ناپ: جاده "13 قهرمان" که در چین در گوا لیانگ واقع شده است بی شک جز خطرناک ترین جاده های جهان به حساب می آید. این جاده حدود 1.25 کیلومتر طول دارد که بیشتر آن در میان دره ها و کوه ها پیچ و تاب خورده است.

ترافیک در خطرناک ترین جاده جهان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه