اعضای بیش از 100 قبیله ساکن کشور گینه جدید پاپوا با پوشیدن لباس های سنتی خود در جشنواره «گوروکا شو» شرکت کردند. این جشنواره در شهر کوچک گوروکا برگزار شد.

خبرگزاری مهر: اعضای بیش از 100 قبیله ساکن کشور گینه جدید پاپوا با پوشیدن لباس های سنتی خود در جشنواره «گوروکا شو» شرکت کردند. این جشنواره در شهر کوچک گوروکا برگزار شد.

جشنواره قبایل در گینه جدید پاپوا
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه