هر ساله بیش از 175 هزار نفر در جشنواره موسیقی "گلستون بری" شرکت می کنند. بی تردید، پس از برگزاری چنین رویداد بزرگی، حجم زباله های بر جای مانده از آن نیز مقیاس فوق العاده بزرگی خواهد داشت.

زیست نیوز: هر ساله بیش از 175 هزار نفر در جشنواره موسیقی "گلستون بری" (انگلیس) شرکت می کنند. بی تردید، پس از برگزاری چنین رویداد بزرگی، حجم زباله های بر جای مانده از آن نیز مقیاس فوق العاده بزرگی خواهد داشت. با این وجود، پس از پایان جشنواره، گروه های داوطلب اقدام به جمع آوری زباله ها کرده و در نهایت نیز اقدام به جداسازی آنها برای تسهیل در امر بازیافت می کنند.

موسیقی و بازیافت زباله!

موسیقی و بازیافت زباله!
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه