حکم شرعی ورزش مختلط چیست؟

آیت الله ˈناصر مکارم شیرازیˈ از مراجع تقلید در پاسخ به سووالات مقلدان ورزشکار خود، حکم برخی از بازی های ورزشی و نیز شرایط فقهی آن را بیان کرد.

در یکی از این سووالات آمده است: ˈورزشکاری با پول بیت المال قهرمان شده و اکنون تیم های خارجی با دادن پول های کلان او را استخدام می کنند، آیا این کار جایز هست؟ˈ

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده است: ˈاگر قراردادی با بیت المال دارد، باید عمل کند و اگر قراردادی نداشته باشد، آزاد است؛ ولی انصاف آن است که به نفع کشور خودش عمل کند.ˈ

در استفتای دیگری سوال شده است: ˈدانشجویان در رشته تربیت بدنی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند، روزانه برای درس های مختلف باید در سالن های ورزشی و استخرهای مختلط حاضر شوند؛ با توجه به لازم بودن حضور و اینکه به نامحرم توجه نکنیم و اینکه واقعا هیچ احساس و حالت خاصی برایمان به وجود نیاید و همچنین با توجه به اینکه خانم های هم کلاسی مسلمان نبوده و دارای حرمت نیستند، حضور در این باشگاه ها برای دانشجویان مسلمان چه حکمی دارد؟ˈ

این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا آورده است: ˈاین کار جایز نیست و تا مجبور نشوید این کار را انجام ندهید و در صورت اجبار به مقدار ضرورت قناعت کنید.ˈ

در متن استفتای دیگری آمده است: ˈمشاهده فیلم های ورزشی کشتی کج و یا مبارزه بوکس که در آن با خشونت زیاد مبارزه می کنند، مشکل شرعی دارد؟ˈ

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده است: ˈاگر مفسده ای بر دیدن آن باشد، دیدن آن اشکال دارد.ˈ

در سوال دیگری آمده است: ˈورزش یا بازی، با حیواناتی که در بسیاری از موارد منتهی به کشته شدن آن حیوانات به شکل فجیع می شود، چه حکمی دارد؟ مثلا ورزشی که در آن سوارکاران با اسب به دنبال بز می روند و آن را گرفته و درصدد انداختن آن به نقطه ای هستند که در بسیاری از موارد حیوان جان می سپارد؛ چنین ورزش هایی چه حکمی دارد؟ˈ

این مرجع تقلید پاسخ داده است: ˈاین نوع بازی ها جایز نیست.ˈ

در استفتا دیگری آمده است: ˈبا توجه به اینکه ورزش نیمی از جمعیت دنیا را به خود جذب کرده و گاه در سیاست و حکومت نقش مهمی ایفا می کند و در کشور ما نیز از مهمترین ابزارهای مقابله با تهاجم فرهنگی به شمار می رود، استدعا دارم نظر مبارک خود را پیرامون سوالات ذیل بیان فرمایید:

دیدگاه شرع مقدس درباره ورزش چیست؟ اسلام درباره ورزش حرفه ای چه می گوید؟ نظر اسلام در مورد کسی که شغل و کسب خود را ورزش قرار می دهد چیست؟ شرع مقدس پیرامون ورزش قهرمانی چه نظری دارد؟ مسابقات ورزشی با تعیین عوض (پولی که برای بنده در نظر می گیرند) چه حکمی دارد؟ آیا پخش مستقیم مسابقات ورزشی با لباس مخصوص، و نگاه آن برای عموم (زن و مرد) جایز است؟ شرط بندی در مورد پیش بینی نتیجه، توسط بازیکنان یا شخص ثالث چه حکمی دارد؟ˈ

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این هفت سوال آورده است: ˈبی شک ورزش برای سلامت جسم و روح لازم و در اسلام ورزش های هدفداری نیز پیش بینی شده است (مانند اسب سواری و شنا و مانند آن)، ولی شرط بندی تنها در مورد تیراندازی و اسب سواری اجازه داده شده است.ˈ

وی افزوده است: ˈمتاسفانه ورزش در جهان کنونی، همانطور که اشاره کرده اید، در پاره ای از موارد از مسیر اصلی منحرف شده، و به افراط و تفریط گراییده و گاه ابزار مسائل تجاری سودپرستان، یا خودکامگی سیاست بازان واقع شده است و اگر کار به همین وضع پیش برود، خطرات مهمی ورزش و علاقه مندان به آن را تهدید خواهد کرد.ˈ

وی ابراز امیدواری کرده است: ˈاندیشمندان برای پیشگیری از سوء استفاده های مختلف از ورزش چاره ای بیندیشند، و آن را در جایگاه اصلی خود قرار دهند، و از اینکه جمعی از جوانان عزیز ما قربانی انحرافات ورزشی شوند جلوگیری کنند.ˈ

در آخرین استفتا سوال شده است: ˈگاهی اوقات در برخی برنامه های کوهنوردی، شرایط آب و هوایی و جسمانی انسان به حدی است که قرائت نماز جز در حال حرکت و یا با کفش امثال آن، امکان ندارد و موجب خطر جانی می شود؛ در فرض مذکور و با توجه به اینکه گاهی اوقات پیش بینی حدوث شرایط فوق از قبل امکان پذیر می باشد، حکم انجام چنین برنامه هایی همچنین قرائت نماز چگونه است؟ˈ

این مرجع تقلید پاسخ داده است: ˈدر صورتیکه از قبل قابل پیش بینی است، چنین برنامه ای را انجام ندهند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه