دانیل بنوا دختری جوان است که به علت بیماری مادرزادی دیسپلازی لگن و دررفتگی زانومجبور به نشستن بر روی صندلی چرخدار بود. ولی او تصمیم گرفت پای خود راقطع کند تا با استفاده از یک پای مصنوعی بتواند راه برود و فعالیت کند.

تاپ ناپ: دانیل بنوا دختری جوان است که به علت بیماری مادرزادی دیسپلازی لگن و دررفتگی زانومجبور به نشستن بر روی صندلی چرخدار بود. ولی او تصمیم گرفت پای خود راقطع کند تا با استفاده از یک پای مصنوعی بتواند راه برود و فعالیت کند. اوپس از یک عمل جراحی در سال 2010 پای خود را قطع کرد و از آن به بعد با استفاده از یک پای مصنوعی راه رفتن را تجربه کرد. او با همین پای مصنوعی درمسابقاد دوندگی شرکت کرد و به مسابقات المپیک معلولان هم راه یافت.

دونده ای که تصمیم به قطع پایش گرفت +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه