ده کلید برای تو

ده کلید برای تو,
۱) کینه و نفرت روح را مسموم و عفو و بخشش همانند پادزهری است که روح را درمان می کند.
۲) طرز فکر خود را عوض و به خدا توکل کنید.
۳) مردم را به چشم دوست ببینید نه دشمن. زندگی با چنین احساسی، شیرین تر و لذت بخش تر است.
۴) به ضمیر ناهوشیار خود تلقین کنید که از عهده انجام هر کاری برمی آیید.
۵) ایمان بیاورید که زندگی شما سرشار از شادی و امید است.
۶) ترس را از وجودتان برانید و جای آن را با امید و آرزوهای شیرین عوض کنید و تسلیم افکار موهوم و پست نشوید.
۷) هر بلایی که به سرمان می آید، به دست خودمان است. پس باید در انتخاب اهداف و عملکردمان دقت بیشتری داشته باشیم.
۸) هر انسانی در وجودش عامل شفابخش هستی نهفته است. هرگونه ترس و اضطراب را از خود برانید تا نیروی هستی هر درد و مرضی را از خود و وجودتان پاک کند.
۹) با تفکر درباره آفرینش، عقده حقارت و احساس خود کم بینی را در خودتان از بین ببرید.
۱۰) انسان بر پایه ایمان خود، هرچه می خواهد بدست می آورد. کافیست به موضوعی خوشایند فکر کنید، دیری نمی گذرد که نتایج آن را خواهید دید.
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه