باغ وحش سورابايا در اندونزي بيشتر شبيه به زنداني براي حيوانات است. شايد بدترين باغ وحشي كه يك حيوان ميتواند تجربه كند چه از نظر بهداشت و چه از نظر تغذيه.

تاپ ناپ: باغ وحش سورابایا در اندونزی بیشتر شبیه به زندانی برای حیوانات است. شاید بدترین باغ وحشی که یک حیوان میتواند تجربه کند چه از نظر بهداشت و چه از نظر تغذیه. تعداد زیادی از مردم منطقه برای بسته شدن این باغ وحش یک نامه بصورت دسته جمعی به مسئولان مربوطه ارسال کرده اند. تصاویری دلخراش از این باغ وحش را در این آلبوم خواهید دید.

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 1

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 2

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 3

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 4

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 5

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 6

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 7

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 8

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 9

زندان حيوانات در اندونزي +عکس - تصویر 10
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه