سرویس عکس روزنامه گاردین عکس های دیوید راموس از زنان باربری منتشر کرده که هر روز ده‌ها کیلو بار سنگین را از نقطه ای در مرز اسپانیا با مراکش جابجا می کنند. سختی کار این زنان بی پناه و درمانده در تصاویر راموس کاملاً هویدا است.

مشرق: سرویس عکس روزنامه گاردین عکس های دیوید راموس از زنان باربری منتشر کرده که هر روز ده‌ها کیلو بار سنگین را از نقطه ای در مرز اسپانیا با مراکش جابجا می کنند. سختی کار این زنان بی پناه و درمانده در تصاویر راموس کاملاً هویدا است. این زنان از بومیان شهر ملیله در این نقطه از مراکش هستند که گاهی به آنان از لقب توهین آمیز "زنان قاطر" نیز یاد می شود، زنانی که عمدتاً به خاطر بی سرپرستی یا نیاز شدید مالی و یا بیماری شوهرانشان به این کار طاقت فرسا روی می آورند.

بنا به این به گزارش، زنان باربر ملیله، بار را به صورت بسته های بزرگ و حجیم از نقطه مرزی باریو چینو در خاک اسپانیا تحویل می گیرند و در آن طرف مرز یعنی مراکش تحویل می دهند.

علت بوجود آمدن این شغل در این نقطه از جهان این است که تاوقتی زنان توان حمل یک محموله بار را داشته باشند، آن محموله شخصی در نظر گرفته می شود، به خاطر همین شکاف قانونی، صاحبان بار نیز از دادن مالیات فرار می کنند، به همین خاطر زنان بی نوا سعی می کنند تا آنجا که توان دارند محموله بیشتری حمل کنند که گاهی اوقات هم کار این زنان به کشیدن بار روی زمین ختم می شود.

سوءاستفاده از زنان برای فرار از مالیات
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه