کاربران شبکه های اجتماعی در راستای انزجار از اقدامات وحشیانه و تروریستی گروهک داعش، فتاوا و اعتقادات بی اساس این گروهک تروریستی را به باد استهزاء گرفتند.

جام نیوز: کاربران شبکه های اجتماعی در راستای انزجار از اقدامات وحشیانه و تروریستی گروهک داعش، فتاوا و اعتقادات بی اساس این گروهک تروریستی را به باد استهزاء گرفتند.

روزنامه الدیار نوشت: تروریست های داعش  همواره به گسترش اعمال تروریستی و وحشی گری های خود  اصرار می ورزند و تبلیغات گسترده ای در شبکه های اجتماعی برای جذب نیرو انجام می دهند و  به تهدید مردم در اقصی نقاط جهان می پردازند.

این روزنامه لبنانی در ادامه نوشت: کاربران شبکه های اجتماعی در راستای انزجار از اقدامات وحشیانه و تروریستی گروهک داعش، فتاوا و اعتقادات بی اساس این گروهک تروریستی را به باد استهزاء گرفتند و در پاسخ به تبلیغات این گروهک تروریستی به بی اهمیت نشان دادن افکار و تبلیغات آنها اقدام نمودند.

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
 همکاری داعشمن با سوپرمن

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
داعش موجود فضایی به  فضا پرتاب می کند!

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
 رعایت پوشش برای حیوانات اهلی لازم است.

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
داعش گذرنامه ورود به بهشت صادر می کند!

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
داروخانه نیمه تخصصی داعش

تمسخرداعش درفضای مجازی+تصاویر
گهواره  نوزاد بخت برگشته داعشی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه