آیا می دانید مرتضی حسینی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داده «چنانچه دولت وظایف خود را به درستی انجام ندهد مردم وارد صحنه خواهندشد؟» ما از بچگی به «مردم» حسودیمان می شد. کیف دنیا را می کنند.

مجله اینترنتی برترین ها

مجله خط خطی - احسان ابراهیمی:


* آیا می دانید مرتضی حسینی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داده «چنانچه دولت وظایف خود را به درستی انجام ندهد مردم وارد صحنه خواهندشد؟» ما از بچگی به «مردم» حسودیمان می شد. کیف دنیا را می کنند. وارد صحنه می شوند، تا هر وقت دلشان بخواهد در صحنه می مانند، آخر هم بهشان خوردنی و نوشیدنی می دهند تا خستگی این همه در صحنه بودن در تنشان نماند. این همه سال عمر کردیم، حتی «مردم» هم نشدیم...

* آیا می دانید منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «احمدی نژاد اقتصاد و سیاست کشور را به نابودی کشاند»؟ به نظر می رسد این جمله، مصداق «لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود» است؛ چون زمانی که پیش بینی کنید «احمدی نژاد اقتصاد و سیاست کشور را به نابودی می کشاند»، بد است؛ ولی اگر بعد از آن که احمدی نژاد کارش را کرد و رفت، توضیح دهید که «احمدی نژاد اقتصاد و سیاست کشور را به نابودی کشاند»، کار خوبی می کنید.

* آیا می دانید ناصر رفیعی، عضو هیات علمی «جامعه المصطفی» پرسیده «چرا زن در صف نانوایی و محل های شلوغ بایستد، در هر شغلی حضور داشته باشد و در کارهای غیرضروری در خیابان ها و کوچه ها پرسه بزند؟» اصلا ما سوال بنیادی تری داریم: کلا چرا زنان باید وجود داشته باشند؟ که چی بشه؟ اصلا خود ما چرا وجود داریم؟ اصلا ما از کجا آمده ایم؟ آمدنمان بهر چه بود؟ به کجا می رویم آخر؟ چرا نمی نمایید وطنم؟!

* آیا می دانید یکی از ریش سفیدان و بزرگان اصولگرا گفته «عریانی بخشی از دست خانم ها نگران کننده شده است»؟ ما هم اعتقاد داریم بعد از این دغدغه مهم فرهنگی، عریانی جیب ملت و خزانه شرکت ها و ادارات و رکود اقتصادی و بیکاری و سایه جنگ بر سر خاورمیانه و همسایگان ایران نگران کننده شده است. که البته دومی خیلی مهم نیست و اگر اولی را حل کنیم، دومی خود به خود حل می شود.

* آیا می دانید روزنامه رسالت از دولت خواسته «اتاق جنگ اقتصادی» راه بیندازد؟! بابا جان، تو رو خدا بی خیال شوید! با اقتصاد هم دعوا کنیم؟! باور کنید اقتصاد آدم خوبیست، یک مقدار احمدی نژاد را از او دور کنیم، خودش آرام آرام اصلاح می شود، نیازی به جنگ نیست.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه