ظاهرا عکس مربوط به دستگیری راهزنان گردنه شیبلی تبریز در زمان قاجار است.

جام جم آنلاین: ظاهرا عکس مربوط به دستگیری راهزنان گردنه شیبلی تبریز در زمان قاجار است.

عکسی نادر از راهزنان تبریز
دستگیری راهزنان تبریز در عصر قاجار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه