سبدبافی هنری است که مردم خراسان جنوبی آن را نسل به نسل از پدرانشان آموخته اند و توسعه داده اند . سبد حاصل سرپنجه های روستائیان هنرمند است.

خبرگزاری مهر: سبدبافی هنری است که مردم خراسان جنوبی آن را نسل به نسل از پدرانشان آموخته اند و توسعه داده اند . سبد حاصل سرپنجه های روستائیان هنرمند است.

سبد بافی - خراسان جنوبی (عکس)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه