این لباس بسیار جالب توسط تومک پیتک و با الهام از آناتومی بدن انسان طراحیشده است.این لباس که به نوعی لباس ورزشی محسوب میشود برای ورزشکاران حرفه ای در رشته های دوچرخه سواری ، دوندگی و ژیمناست ها میتواند استفاده شود.

تاپ ناپ: این لباس بسیار جالب توسط تومک پیتک و با الهام از آناتومی بدن انسان طراحیشده است.این لباس که به نوعی لباس ورزشی محسوب میشود برای ورزشکاران حرفه ای در رشته های دوچرخه سواری ، دوندگی و ژیمناست ها میتواند استفاده شود. البته تمامی کسانی هم که میخواهند جلب توجه کنند مطمئنا با پوشیدن این لباستمامی توجه ها را به سمت خود جذب خواهند کرد.

لباس ماهیچه ای
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه