24 خرداد 1302 مشیرالدوله آخرین کابینه قبل از نخست وزیری و سپس سلطنت رضاخان را به مجلس معرفی کرد؛ رضاخان در این کابینه برای آخرین بار به عنوان وزیر جنگ منصوب شد.

فرادید: 24 خرداد 1302 مشیرالدوله آخرین کابینه قبل از نخست وزیری و سپس سلطنت رضاخان را به مجلس معرفی کرد؛ رضاخان در این کابینه برای آخرین بار به عنوان وزیر جنگ منصوب شد.

،کودتای سوم اسفند 1299 یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می آید که موجب قدرت گرفتن رضاشاه و بیش از پنج دهه سلطنت او و فرزندش شد. در این تاریخ دولت انگلیس در راستای جلوگیری از نفوذ شوروی به دنبال تغییر قدرت در ایران بود و با کمک سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان چهره سیاسی و رضاخان میرپنج فرمانده قزاق‌ها برنامه ای برای کودتا طرح ریزی کرد؛ بر این اساس مقرر شد رضاخان و قشون قزاق تهران را فتح کنند و سپس اداره دولت به سید ضیاء سپرده شود.

در سحرگاه سوم اسفند فوج قزاق به فرماندهی رضاخان وارد تهران شدند و با مختصر زد و خوردی با ژاندارمری، تهران را تصرف کردند. بلافاصله پس از تصرف تهران احمدشاه قاجار از روی ترس و ناچاری، رضاخان را به عنوان فرمانده کل قوا و سیدضیاء را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. گرچه دوران نخست وزیری سیدضیاء چندان به درازا نکشید و او سه ماه بعد جای خود را به قوام داد اما رضاخان که عنوان سردار سپه و شمشیر مرصع را از احمدشاه دریافت کرد چهار سال بعد توانست قدرت را به تمامی در دست گیرد.

او در هفتم خرداد پس از کودتا برای اولین بار توسط سید ضیاء به عنوان وزیر جنگ منصوب شد و تا برکناری نخست وزیر در این منصب باقی ماند. رضاخان پس از نخست وزیری قوام نیز دوباره به عنوان وزیر جنگ معرفی شد تا اینکه در کابینه مشیرالدوله در 24 خرداد 1302 برای آخرین بار به عنوان وزیر جنگ معرفی شد؛ در همین کابینه دکتر مصدق نیز به عنوان وزیر امور خارجه حضور داشت.

عکس هایی که در زیر مشاهده می کنید مربوط به دوران وزارت جنگ رضاخان سردار سپه است. در یکی از عکس ها که احتمالا متعلق به آنتوان سوریوگین است شمشیری که احمدشاه به او هدیه داده نیز دیده می‌شود. در آخرین عکس نیز رضاخان سردار سپه در کنار "شومیاتسکی" سفیر شوروری در تهران دیده می شود.

رضاخان در زمان وزارت جنگ

رضاخان در زمان وزارت جنگ

رضاخان در زمان وزارت جنگ

رضاخان در زمان وزارت جنگ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه