درختان منطقه سراوان رشت، در نیمه زمستان شکوفه کرده‌اند و از یک سو جلوه زیبای بهار را پیش از فرا رسیدن فصل باردهی پیش روی گذاشته‌اند و از سوی دیگر سبب نگرانی در تداوم خشکسالی شده‌اند

جام جم سرا: درختان منطقه سراوان رشت، در نیمه زمستان شکوفه کرده‌اند و از یک سو جلوه زیبای بهار را پیش از فرا رسیدن فصل باردهی پیش روی گذاشته‌اند و از سوی دیگر سبب نگرانی در تداوم خشکسالی شده‌اند

شکوفه دادن درختان در نیمه زمستان! [مجموعه عکس]
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه