شیوع بیماری گرمسیری «کالا آزار» یا تب سیاه در سودان جنوبی گسترش یافته است. این بیماری تاکنون موجب مرگ ده ها تن در این کشور فقیر آفریقایی شده است.

خبرگزاری مهر: شیوع بیماری گرمسیری «کالا آزار» یا تب سیاه در سودان جنوبی گسترش یافته است. این بیماری تاکنون موجب مرگ ده ها تن در این کشور فقیر آفریقایی شده است.

شیوع تب سیاه در سودان جنوبی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه