هزاران قطعه ماهی ریز ساردین در ساحل بزرگ ترین اسکله صیادی کشور در بندر کنارک به دلایل نامعلوم تلف شدند.

ایرنا: هزاران قطعه ماهی ریز ساردین در ساحل بزرگ ترین اسکله صیادی کشور در بندر کنارک به دلایل نامعلوم تلف شدند.

مرگ هزاران ماهی ساردین در بندر کنارک
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه