انتشار اين عكس ها براي ما خوشايند نيست. در سايتي كه هر روز مطالب جالبي از نقاط مختلف جهان منتشر ميشود ديدن اين عكس ها باعث تاسف است. متاسفانه اين عكس ها را يك جهانگرد روس از ايران گرفته و در يكي از سايتهاي معروف روسي منتشر كرده است.

تاپ ناپ: انتشار این عکس ها برای ما خوشایند نیست. در سایتی که هر روز مطالب جالبی از نقاط مختلف جهان منتشر میشود دیدن این عکس ها باعث تاسف است. متاسفانه این عکس ها را یک جهانگرد روس از ایران گرفته و در یکی از سایتهای معروف روسی منتشر کرده است. تصاویری که دیدن روزانه آنها در کوچه و خیابان برای اکثر ما به یک امر عادی بدل گشته ، برای یک توریست خارجی عجیب و گاهی خنده دار به نظر میرسد. عدم رعایت نظم و قانون در این تصاویر به خوبی آشکار است .

چیزی که بیشتر نمودش را در خیابان ها میتوان دید. عدم رعایت قوانین چه برای عابران پیاده و چه برای اتومبیل ها و موتور سوارها به امری عادی بدل گشته است. این عکسها متعلق به شهر اصفهان است(نصف جهان !!!!) هر چند در تمامی نقاط کشور با این چنین مواردی زیاد برخورد خواهیم کرد. این تصاویر در تاپ ناپ منتشر شد تا شاید عده ای از ما با دیدن این عکس ها این سوال را از خود بپرسیم که چرا باید کشور عزیزمان به این شکل در دنیا دیده شود.؟

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 1

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 2

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 3

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 4

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 5

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 6

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 7

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 8

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 9

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 10

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 11

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 12

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 13

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 14

عکس های ايران از ديد يك توريست خارجي - تصویر 15
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه