در سال‌هایی که رژیم طاغوت برای هماهنگی هر چه بیشتر نیروهای نظامی خود کمیته مشترک ضد خرابکاری را تاسیس نمود؛ مردان و زنانی در آن سوی دیوار و در پشت درهای سلول‌های انفرادی بر مبارزه خود استوارتر می‌شدند.

مشرق: در سال‌هایی که رژیم طاغوت برای هماهنگی هر چه بیشتر نیروهای نظامی خود کمیته مشترک ضد خرابکاری را تاسیس نمود؛ مردان و زنانی در آن سوی دیوار و در پشت درهای سلول‌های انفرادی بر مبارزه خود استوارتر می‌شدند. آنچه پیش روی شماست بخشی از تصاویر مبارزین پیش از انقلاب اسلامی است.

پُرتره مبارزین انقلابی در ساواک

پُرتره مبارزین انقلابی در ساواک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه