فردی از لحظه متلاشی شدن گلدان ها تصویربرداری کرده است. لحظه ای که با آرامش گل ها همراه است. و این کار میسر نمی شود مگر با کمک گرفتن از دوربین هایی با سرعت و دقت بسیار بالا. وگرنه، لحظه ای بعد، گل ها نیز فرو می ریزند و متلاشی می شوند و داستان یک گلدان و چند شاخه گل زیبا به پایان می رسد....

روزگار نو: لحظه تماشایی همزمانی متلاشی شدن و انفجار!سوژه تکراری اما دیدنی است: لحظه تماشایی همزمانی آرامش با متلاشی شدن به سبب انفجار!

حالا با بالا رفتن قدرت، سرعت و دقت تکنولوژی، بشر بیش از گذشته روح ویرانگر خود را به نمایش می گذارد. گویی ویرانگری بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت ساکنان مغرور روی زمین است و از آن به شدت لذت می برند!

بنا بر این گزارش، در تصاویری که می بینید، فردی از لحظه متلاشی شدن گلدان ها تصویربرداری کرده است. لحظه ای که با آرامش گل ها همراه است. و این کار میسر نمی شود مگر با کمک گرفتن از دوربین هایی با سرعت و دقت بسیار بالا. وگرنه، لحظه ای بعد، گل ها نیز فرو می ریزند و متلاشی می شوند و داستان یک گلدان و چند شاخه گل زیبا به پایان می رسد.... پس دوربین و اسلحه به کمک یک انسان آمده اند تا یک لحظه از ویرانگری اش را به ثبت برسانند؛ لحظه متضاد همزمانی آرامش با متلاشی شدن به سبب انفجار!

لحظه تماشایی همزمانی آرامش و انفجار!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه