مبارزه با منفی ممنوع!به مثبت رای بده!

مبارزه با منفی ممنوع!به مثبت رای بده!,
می گویند مادر ترزا راهبه معروف که عمرخود را برای کمک به فقرا و محرومین هندوستان و جهان صرف کرده بود هرگز در هیچ نهضت ضد جنگ شرکت نکرد. نه برای این که او با جنگ موافق بود بلکه به این خاطر که معتقد بود مبارزه با سیاهی به نوعی زنده سازی و هویت بخشی به سیاهی و تاریکی است و راه درست آن است که انسان به جای پایین آوردن ارج و قرب خود و رو در رو شدن و هم کلام شدن با سیاهی و زشتی، به سمت روشنایی برگردد و به تبلیغ سفیدی و پاکی برخیزد می گویند مادر ترزا همیشه می گفت:”هر وقت نهضت تبلیغ صلحی راه افتاد، نام مرا در اول لیست بنویسید!”
“پرم راوات” سخنران برجسته هندی که به زبان انگلیسی در کانال خاصی به نام صلح واژه (Word of Peace) هر شب از طریق کانال های مختلف ماهواره ای و شبکه های تلویزیونی در سراسر جهان سخنرانی می کند، همیشه سوال جالبی می پرسد. او می گوید:” چرا همه کشورها وزارت جنگ دارند اما هیچ کشوری وزارت صلح ندارد!؟”
چرا در همه کشورها کارخانجات ساخت سلاح های جنگی وجود دارد، اما در هیچ کشوری کارخانه ساخت ابزارهای صلح و آشتی برپا نشده است!؟ به عبارت دیگر پرم راوات نیز معتقد است که به جای رو در رو شدن و گفتمان با سیاهی بهتر است به سمت مقابل آن یعنی سفیدی و صلح و آرامش برگردیم و به آن رای دهیم.
اگر نوشته های منفی و فیلم های ناهنجار و گفته ها و درس های نادرست در دنیا زیاد شده، چرا وقت خود را برای محکومیت این منفی ها هدر می دهی!؟ به جای آن نوشته ای مثبت و انرژی بخش بنویس! فیلم های پرمعنا و اثرگذار بساز! درس های درست و انرژی بخش و امیدوار کننده منتشر کن و به یکباره خیل مشتریان را از سمت منفی به آثار مثبت و انرژی آفرین بکشان. خواهی دید که با این شیوه در طول زمان سیاهی رنگ می بازد و از بین می رود و سفیدی تمام عالم را پر می کند.
اگر از افکار نا امید کننده و منفی عذاب می کشی و نسبت به حرف ها و گفته های افراد منفی احساس ناراحتی می کنی، بی جهت خود را درگیر یافتن راهی برای زمین زدن این افراد نکن. چرا که هر نوع کلنجاری با تفکر منفی به شکل غیر مستقیم جان بخشیدن و طولانی کردن عمر آن پدیده منفی است و بهترین روش خلاصی از شر این منفی ها، سرمایه گذاری روی نقطه مقابل یعنی افکار مثبت و حرف های انرژی بخش و امید آفرین است. خواهی دید به محض چرخش به سمت پنجره مثبت ها و خارج ساختن منفی ها از مقابل چشمانت، جریانی آرام بخش کل زندگی تو را در بر می گیرد و با هر گامی که به سمت مثبت ها بر میداری، سایه منفی ها روی تو و زندگی ات کم رنگ تر و کم رمق تر می شود و سرانجام زمانی می رسد که در اطراف تو چیزی جز برکت، امید، آرامش و غنا وجود ندارد.
پس به هیچ وجه وقت خود را به درگیری و کلنجار رفتن با افکار و رفتارها و گفته های افراد منفی هدر ندهید. به جای آن وقت و انرژی خود را صرف تولید و تقویت گفتار و پندار و کردار نیک کنید. خواهید دید که به طور معجزه آسایی شر و پلیدی از همه جنبه های زندگی شما محو می شود و همه انسان های اطراف شما نیز در دریایی از آرامش و برکت شناور می شوند. تنها در آن موقع است که می فهمید چرا منفی ها برای زنده ماندن این قدر به توجه من و شما نیاز دارند!
http://tntmoney.wordpress.com/
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات ک��یدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه