زینا و نامزدش ریلی ناتان رابطه عجیب وغریبی با یکدیگر دارند.زینا دوست دارد زمانی که در خیابان با نامزدش قدم میزند قلاده بیاندازد و بند آن را به دست نامزدش بدهد.

تاپ ناپ: زینا و نامزدش ریلی ناتان  رابطه عجیب وغریبی با یکدیگر دارند. زینا دوست دارد زمانی که در خیابان با نامزدش قدم میزند قلاده بیاندازد و بند آن را به دست نامزدش بدهد. او فکر میکند که این کار خیلی رومانتیک است. زینا حتی اجازه میدهد که تا او را به یک قفس توله سگ قفل کنند.

زنی با قلاده

زنی با قلاده


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه