نظم مهم ترین رکن موفقیت است

نظم مهم ترین رکن موفقیت است,
اگر هنگامی که وارد یک فروشگاه می شوید همه لوازم آن فروشگاه درهم و برهم، شلوغ و به هم ریخته باشد آیا می توانید از آن جا خرید کنید؟
آیا در یک آشپزخانه شلوغ، حتی اگر لوازم مورد نیاز را هم داشته باشید می توانید به خوبی غذا بپزید؟
آیا اگر کمد لباستان نامرتب باشد، حتی اگر بهترین لباس ها را هم داشته باشید می توانید به سرعت لباس دلخواه خود را بیابید؟
اگر آدم خوش ذوقی باشید اما تشتت فکری داشته باشید آیا می توانید نظر خوبی ارائه بدهید؟
جهان برپایه نظمی خاص و ویژه آفریده شده و قوانین معینی هم بر آن حاکم است. انسان هم اگر طالب موفقیت و رسیدن به اهداف خویش است باید نظم طبیعت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد و از آن الگو بگیرد.انجام دادن هر کاری به موقع خودش و قرار دادن هر چیزی در سر جای خود،برنامه ریزی منظم در تمام امور و برای همه مسائل و در کلیه مقاطع زندگی می تواند به میزان بسیار زیادی تضمین کننده موفقیت فرد در زندگی باشد.
باید به خاطر داشت نظم یک فرآیند مستمر در زندگی است و شما نمی توانید یک بار در زندگی خود نظم برقرار کنید و بعد منتظر بمانید این نظم حفظ شود بلکه شما باید به طور مرتب برای حفظ و گسترش آن در تمام ابعاد زندگی خود کوشا باشید.بحث ایجاد نظم در زندگی یک مسئله بسیار گسترده است که ان شاءا... به مرور به آن خواهیم پرداخت.

ف - علوی
منبع : روزنامه خراسان


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه