در این نقاشی ها می توانیم با جزئیات کامل به آثار مخربی که ما انجام داده ایم و به زمین و محیط زیست خود آسیب رسانده ایم، بنگریم. این نقاشی ها و تصویرسازی ها برای “صلح سبز” در هند تهیه شده اند.

لاپلاس: در این نقاشی ها می توانیم با جزئیات کامل به آثار مخربی که ما انجام داده ایم و به زمین و محیط زیست خود آسیب رسانده ایم، بنگریم. این نقاشی ها و تصویرسازی ها برای "صلح سبز” در هند تهیه شده اند. این نقاشی ها بصورت اغراق آمیز و اگزجره تهیه شده اند تا توجه ما را بیشتر از پیش به اهمیت موضوع محیط زیست و حفظ کره خاکی جلب نماید.

این نقاشی های تلخ، دردناک و باورنکردنی از آسیب هایی که به زمین وارد کرده ایم! را در ادامه ی این پست ببینید.

نقاشی های تلخ، دردناک و باورنکردنی از آسیب هایی که به زمین وارد کرده ایم!

نقاشی های تلخ، دردناک و باورنکردنی از آسیب هایی که به زمین وارد کرده ایم!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه