نمازهاى وارده در ماه مبارک رمضان

2398221_745

علامه مجلسى_ رحمه الله علیه_ در زادالمعاد در فصل آخر اعمال ماه رمضان به نقل از مفاتیح الجنان در خصوص نمازهای وارده در این ماه نوشته است:

* نماز شب اول، چهار رکعت، در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید.

* نماز شب دوم، چهار رکعت، در هر رکعت بعد از حمد بیست بار انا انزلناه.

* نماز شب سوم، ده رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه بار توحید.

* نماز شب چهارم،هشت رکعت، در هر رکعت بحمدبو بیست مرتبه انا انزلناه.

* نماز شب پنجم،دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه بار توحید و بعد از سلام،صد مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.

* نماز شب ششم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره تبارک الذى بیده الملک.

* نماز شب هفتم،چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه.

* نماز شب هشتم، دو رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله.

* نماز شب نهم،شش رکعت، میان نماز شام و خفتن، در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسى و پس از آن پنجاه مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.

* نماز شب دهم،بیست رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه توحید.

* نمازشب یازدهم، دو رکعت،در هر رکعت حمد و بیست بار انااعطیناک الکوثر.

* نماز شب دوازدهم،هشت رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه انا انزلناه.

* نماز شب سیزدهم،چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید.

* نماز شب چهاردهم،شش رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه اذا زلزلت.

* نماز شب پانزدهم،چهار رکعت، در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید.

* نماز شب شانزدهم،دوازده رکعت، در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه الهیکم التکاثر.

* نماز شب هفدهم، دو رکعت، در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و صد بار توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اله الا الله.

* نماز شب هجدهم،چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست و پنج بار انا اعطیناک الکوثر.

* نماز شب نوزدهم، پنجاه رکعت حمد و پنجاه مرتبه اذا زلزلت. و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک بار بخواند زیرا در یک شب دو هزار و پانصد بار اذا زلزلت خواندن دشوار است.

* نماز شب بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم، در هر یک هشت رکعت به هر سوره اى که میسر شود.

* نماز شب بیست و پنجم،هشت رکعت، در هر رکعت حمد و ده بار توحید.

* نماز شب بیست و ششم،هشت رکعت، در هر رکعت حمد و صد بار توحید.

* نماز شب بیست و هفتم،چهار رکعت، در هر رکعت حمد و تبارک الذى بیده الملک. و اگر نتوانست بیست مرتبه توحید.

* نماز بیست و هشتم،شش رکعت، در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسى وصد مرتبه توحید و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد.
نماز شب بیست و هشتم موافق آنچه من یافتم بدین صورت است:
شش رکعت نماز کند به فاتحه الکتاب و ده مرتبه با آیه الکرسى و ده مرتبه کوثر و ده مرتبه قل هو الله احد و صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله و سلم ـ صلوات بفرستد.

* نماز بیست و نهم، دو رکعت، درهر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید.

* نماز سى ام، دوازده رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و در پایان صد بار صلوات بر محمد و آل محمد، و این نمازها همین طور که گفته شد، هر دو رکعت یک سلام دارد.

منبع: سایت شهید آوینی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه