جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی‌نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این‌ها می‌تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

مجله اینترنتی برترین ها
برترین ها: جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی‌نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این‌ها می‌تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

سعی کرده ایم در مجموعه مطالب "هایلایت" مجموعه ای گزیده و دلنشین از این مطالب را در اختیار شما قرار بدهیم.

شما نیز هایلایت های خود را برای ما از طریق نظرات ارسال کنید.

****
گلوله نمی دانست،
تفنگ نمی دانست،
شکارچی نمی دانست؛
پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد..
خدا که می دانست!
نمی دانـست؟ ..

- حسین پناهی

هایلایت (135)


ما دارای روح آسمانی و علو طبعی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ، 
اما دست کم می توانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم .

دیل کارنگی

هایلایت (135)


اینکه زمانتان را صرف چه چیزی می‌کنید، بسیار مهم‌تر از آن است که پولتان را صرف چه چیزی می‌کنید؛ چرا که پول از دست رفته باز می‌گردد، ولی زمان بر باد رفته هرگز ...

راجر همیلتون

هایلایت (135)


آرامـش مـدام نـیز کسـل کـننده اسـت ، 
گاهـی طـوفان لازم اسـت .

فـــردریش نیچـــه

هایلایت (135)


اگر همه ی ما این سختی را به خود بدهیم که گاهی به غریبه ها لبخند بزنیم، جهان می تواند روزهای خود را بر پایه ی زد و خوردهای کمتری آغاز کند .

ریچارد تمپلر

هایلایت (135)


افسـردگی بهایـی اسـت کـه انسـان بـرای شـناخت خـویش مـی پـردازد ... هـرچقـدر بـه زنـدگی بنگـری ، بـه همـان مقـدار عمـیق تـر رنـج میکشـی .

ارویـــن یالـــوم

هایلایت (135)


در مـدارس بـه مـا مـی آمـوزند کـه حـق همـواره پیـروز مـی شـود و جنایـت مـدت درازی پنهـان نمـی مـاند ؛
امـا مـن بـا دلیـل عکـس ایـن نظـر را ثابـت مـی کنـم !

جـــک لنـــدن

هایلایت (135)


کسی اولویت شما باشد،در حالی که شما برای او
تنها یک گزینه اید !!

مارک تواین

هایلایت (135)


عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر میکنند ، زیبا حرف میزنند ، اما زیبا زندگی نمیکنند

رومن پولانسکی

هایلایت (135)


جهل، نرم ترین بالشی است که انسان میتواند سر خود را روی آن بگذارد و بخوابد.

احمد کسروی

هایلایت (135)


گاهی اگر یک «دوستت دارم» را
ثانیه ای به تاخیر اندازی
سالها دیر می شود...

آرمین یوسفی

هایلایت (135)


کلاه قرمزی: آقای مرجی،چی شد شما کچل شدی؟
مجری: از بس که فکر کردم
کلاه قرمزی: اگه به فکر کردن بود که پسرعمه زا جان باید عین نارگیل میشد!
مجری: پسرعمه هم وقتی بزرگ شد اگه زیاد فکر کنه کچل میشه
کلاه قرمزی: ینی منم بخوام واس درس خوندن فکر کنم کچل میشم؟
مجری: آره ولی اینو بهونه نکن واس درس نخوندن،بزرگ که شدی میری مو میکاری
کلاه قرمزی: شما که 20میلیون باید خرج مدرسه و دانشگام کنی 20میلیون هم خرج کاشت مو میشه 40میلیون،خب 30میلیون بده ترک تحصیل میکنم میرم مدرک بخرم دیگه!!
مجری: فکر میکنی با مدرک تقلبی بهت کار میدن !؟
کلاه قرمزی: مگه با مدرک اصل میدن !؟

هایلایت (135)


یکی از بزرگترین لذت های زندگی این است
که از خواب بیدار شوی
و ببینی
باز هم برای خوابیدن فرصت هست!

چارلی چاپلین

هایلایت (135)


امروز اولین روز
از باقیِ عمرِ شماست..

ابیه هافمن

هایلایت (135)


من هیچوقت شکست نخورده ام، 
فقط هزاران راه را رفته ام که به کارم نیامده اند.

توماس ادیسون

هایلایت (135)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه