در شهر وینچستر در بریتانیا یک فعال حیوانات 9 سگ را در وضعیت اسف باری یافت. در واقع تشخیص دو تا از آنها بسیار سخت و مشکل بود.

تاپ ناپ: در شهر وینچستر در بریتانیا یک فعال حیوانات 9 سگ را در وضعیت اسف باری یافت. در واقع تشخیص دو تا از آنها بسیار سخت و مشکل بود. آن دو سگ به یک گوله پشم و گٍل تبدیل شده بودند. هر چند که این شخص به این حیوانات کمک کرد تا زندگی را از سر بگیرند ولی پلیس به دنبال فردی است که این حیوانات را اسیر کرده بود.

وضعیت اسف بار دو سگ اسیر +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه