وقتی ایستادگی می‌کنیم یعنی توانایی‌های ما افزایش یافته است

وقتی ایستادگی می‌کنیم یعنی توانایی‌های ما افزایش یافته است,
شکاف یا فاصله‌ای میان محرک و پاسخ وجود دارد و کلید موفقیت و خوشبختی ما به نحوی به پرکردن این شکاف بستگی دارد.
گاهی دچار اشتباه می‌شویم و احساس بدی به ما دست می‌دهد، در این صورت اگر اصل پیروزی فردی را مدنظر داشته باشیم و براساس الگوی درون- بیرون عمل کنیم، به نتایج دلخواه دست می‌یابیم. همچنانکه بذر را در زمین می‌کاریم و با شکیبایی ازآن محافظت می‌نماییم سرانجام به پیامد آن که یک زندگی ایده‌آل وموفق است نائل می‌آییم.
در اینجا به گفته "امرسون" اشاره کنیم: "اینکه ما در انجام کاری ایستادگی می‌کنیم و انجام آن ساده‌تر می‌شود، به این معناست که ماهیت دشوار آن کار تغییر نکرده، بلکه توانایی‌های ما افزایش یافته است."
با تمرکز زندگی خویش بر اصول درست و ایجاد یک کانون متعادل میان انجام کار و افزایش توانایی‌های خویش می‌توانیم به تقویت خود در جهت ایجاد یک زندگی آرام، موفق و مفید بپردازیم.
تاهنگامی‌که انسان‌ها به همراه وجدان الهام‌بخش خویش زندگی کنند می‌توانند رشد و تکامل کنند. انسان دارای استعدادهایی است که دست قانون و تربیت به آن‌ها نمی‌رسند و تنها قدرت خداوند است که برآن تسلط دارد.
"تی‌اس الیوت" در این زمینه جمله‌ای زیبا دارد: ما نباید از اختراعات و اکتشافات دست برداریم، با این حال در پایان تمام اکتشافات و اختراعات به جایی می‌رسیم که از ابتدا آغاز کرده‌ایم.
منبع : خبرگزاری ایسنا


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه